Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Swish
010-182 71 10 * Hitta hörselklinik * Gratis hörseltest online

Lättare Kommunikation genom Minskad Lyssningsansträngning

|6/03, 2024

Lättare Kommunikation genom Minskad Lyssningsansträngning

För att delta i ett samtal är flera komponenter inblandade: Du ska uppfatta de andras röster, du ska urskilja vilka ord som sägs och samtidigt komma på vad du själv vill säga. Dessa komponenter påverkar varandra och avgör hur delaktig du kan vara.

 Man kan tänka sig att vi har en viss mängd energi för att delta i ett samtal. Först och främst går det åt en del energi för att lyssna och urskilja vad som sägs. Vilken typ av ljudmiljö vi befinner oss i påverkar hur mycket energi som går åt till detta. I en bullrig ljudmiljö krävs det mer ansträngning för att uppfatta tal och förstå vad som sägs jämfört med en tyst miljö. Resten av energin blir vad vi har kvar för att kunna reflektera över vad som sägs, komma på vad vi själv vill ha sagt samt bearbeta detta för att komma ihåg det långsiktigt. Hur mycket energi som går åt påverkar även hur trötta vi känner oss efter samtalet.

Hur påverkas man då ifall man har en hörselnedsättning? Hörselnedsättning gör det direkt svårare att uppfatta tal då röster blir svagare. Dessutom har många med hörselnedsättning specifikt svårt att höra de språkljuden som är de viktigaste komponenterna för att tal ska uppfattas som tydligt. Resultatet blir att det finns mindre mental kapacitet kvar för bearbetning av vad man har hört och det blir svårare att aktivt delta i konversationen.

Nedan finns en förenklad illustration av den lyssningsansträngning som krävs i olika situationer med olika typer av hörsel.


Hörapparater bidrar till minskad lyssningsansträngning genom ökad taluppfattning. Olika modeller av hörapparater bidrar till detta på olika sätt med teknik som kan analyserar ljuden i omgivningen och dämpa störande ljud och lyfta fram tal. Ofta krävs det en tid av träning med hörapparaterna för att hjärnan ska vänja sig vid att tolka omgivningen som den låter genom hörapparaterna. Det är inte alla som märker av att hörseln börjat försämras, dessa individer kompenserar  med väldigt hög grad av ansträngning. Resultatet av hörapparater blir då ofta att man upptäcker att det går att föra längre samtal utan att man känner sig lika trött eller ansträngd. Energin som blir över gör det möjligt att vara mer aktivt deltagande i konversationer och känna att det är givande att samtala.


Inspiration:

https://www.oticon.com/inside-oticon/about-us/eriksholm-research-center/listening-effort

https://www.audiologyonline.com/articles/listening-effort-we-know-it-12032